top of page

TransFoodMission Kft.
2900 Komárom, Csillag lakótelep 46. 3. em. 7.

Adószám: 27186194-2-11
 

E-mail cím:info@transfoodmission.com

ADATVÉDELMINYILATKOZAT


ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ AZ ETELMENTO.COM WEBOLDAL HASZNÁLATÁHOZ


Az etelmento.com-ot a TransFoodMission Kft. üzemelteti. A TransFoodMission jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználói adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében a megtett szervezési és technikai intézkedésekről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. Amikor az etelmento.com szolgáltatásait használja, az adatkezelőre bízik bizonyos személyes adatokat.

Az adatkezelő
TransFoodMission Kft.
2900 Komárom, Csillag lakótelep 46. 3. em. 7.
Adószám: 27186194-2-11
E-mail cím:info@transfoodmission.com


A kezelt adatok köre
A honlap megtekintése során a technikai működés miatti rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai a felhasználó IP címe, illetve annak oldala az a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer tényleges statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. Az etelmento.com látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie többek között a felhasználók számára szükséges automatikus üzenetek miatt szükséges. A cookie-kat kereskedelmi célra a TransFoodMission nem használ, de remarketing eszközökön keresztül (Google követőkód, Facebook pixel) az etelmento.com népszerűsítésére igen.

Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl minden személyes adatokat kellene megadnia.

A kérdések,üzenetek és egyéb megkeresések esetén a felhasználó nevét és e-mail címét a TransFoodMission kizárólag kapcsolattartási célra használja. A TransFoodMission a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé a honlap más látogatói számára


Az adatkezelés jogalapja
A honlap használatához szükséges adatok kezelése a felelősség hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók ingyenes hozzájárulása.

 

Az adatkezelés céljai
 

Weboldal látogatói adatok - A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.
 

Hírlevél feliratkozás - A TransFoodMission kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja, hogy az érintett hírlevelet igényeljen, A TFM pedig hírlevelet küldhessen számára. A személyes adatok kezelése mind a hírlevél szolgáltatás biztosítása, mind az érintettel való ezirányú kommunikáció érdekében történik. Az adatokat személyes a TFM eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli. A hírlevél lemondása úgy történik, hogy a hírlevél láblécében található adatvédelmi tájékoztató után elhelyezett 'Leiratkozás/unsubscribe' link megnyomásával a felhasználó a leiratkozási oldalra navigál. Itt a felhasználó beírja egy beviteli mezőbe az e-mail címet és megnyomja a lemond gombot.

Kapcsolatfelvételi űrlap - A TransFoodMission kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja, hogy a TransFoodMission az üzenet küldőjével felvehesse a kapcsolatot. Az adatokat személyes a TransFoodMission eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli.
Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így ajánlott adatok kezelése a felhasználó hozzájárulásával történik.

 

Az adatkezelés napja
A session ID-k a böngésző bezárásakor törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k törlődnek a beállításától függően. Ha Ön eléri, hogy adatait hírlevél küldés vagy kérdésre, üzenetre válaszként kapcsolatfelvétel céljára használjuk, ezen adatokat addig tároljuk, míg Ön másként nem rendelkezik / a hozzájárulást Ön vissza nem vonja.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A felhasználók által használt személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt az adatkezelőt megismert adatokhoz kizárólag az alkalmazottak férhetnek hozzá. 

 

A törvényben előírt kötelező adatot kell megadni a TransFoodMission egyes adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése előtt minden egyes adat megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adatküldés jogalapja, és szükség esetén kikéri az adatvédelmi hatóság véleményét.

A felhasználó jogosult módosítani az adatokat. Hírlevél igénylése esetén az új e-mail cím megadásához kell iratkozni, majd az új e-mail címmel feliratkozni. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető az érintett e-mail címe.

 

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai
 

Hozzáférés

Személyes adatok kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a hét végéről, az adatfeldolgozó neve, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy milyen célból kapják vagy kapták meg. az adatokat. Mindezeket a jogait csak előzetes azonosítást tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait jelentse be a TransFoodMission valamely elérhetőségén (TransFoodMission Kft., 2900 Komárom, Csillag lakótelep 46. 3. em. 7.,info@transfoodmission.com). Készüljön fel rá, hogy jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására.

 

Helyesbítés és törlés

Az érintett írásban kérhetik a személyes adataik (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Ezen kérésekre az adatkezelő a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül visszajelzést küld. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett érintettja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül válaszol az adatkezelőre. Augusztus 1-20 között, valamint december 24. és január 2. között ez az időszak 1 hét.

Tiltakozás

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén (TransFoodMission Kft., 2900 Komárom, Csillag lakótelep 46. 3. em. 7.), illetve ainfo@transfoodmission.com e-mail címen.

 

Adatok hordozhatósága

Az érintett írásban kérhetik az általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.

Az adatkezelő a kérést ezt követően 30 napon belül az érintett számára rendelkezésre bocsátja.

Adatbiztonsági intézkedések
A weblap üzemeltetője a Wix.com, az ő személyes adatokkal kapcsolatos nyilatkozata ide kattintva érhető el.

Jogérvényesítési lehetőségek
Kérje meg a felhasználókat, hogy ha úgy érzi, hogy a TransFoodMission megsértette a személyes adatokat védelméhez fűződő jogát, ha vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges orvosolhassukról. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt érvényesítsék, vagy kérhetik az adatvédelmi hatóság segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezések az Euórpai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelésére vonatkozó védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívüli elhelyezéséről szóló 2016/679 rendelete. 2016. április 27.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt ainfo@transfoodmission.com e-mail címre jutassa el.

 

A TransFoodMission Kft. az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályok megfelelően dolgozza fel. Azonban Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban mégis panaszt szeretne tenni, vagy más módon elégedetlen azzal, ahogyan az adatait kezeljük, jogában áll a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Kikötés
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatáttassa. Erre különösen akkor kerül sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Ment Az adatkezelése jelentheti a személyes adatokat céltól eltérő kezelést. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

bottom of page